Πώς να βοηθήσετε έναν ασκούμενο να εφαρμόσει σωστά την τεχνική των ασκήσεων στο Group Training

Αν έχετε προσπαθήσει να διδάξετε σε έναν ασκούμενο μια συγκεκριμένη άσκηση ή έναν συνδυασμό ασκήσεων [...]