Πόσο σημαντική είναι η εξειδίκευση στο χώρο του Fitness;

Οι περισσότεροι trainers είναι σε θέση να διδάξουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων. –  Πόσοι όμως [...]